Yaptığımız bütün çalışmalar evraklarla yapılmıştır