Kurala Dayalı Tadilat Projesi Hazırlama Yöntemi / Banka Şubesi Örneğinde

Bu çalışma mimarların daha sağlıklı mekanlar oluşturabilmelerine larak yapıyı yeniden işlevlendirme kararı verirken doğru yöntem seçebilmeleri için bilimsel temellere dayalı bir başvuru kaynağı oluşturma amacına yönelmiştir.