Kentsel Dönüşüm

Dünya’da ve Türkiye’de Uygulanmış Örnekleri ve Özgün Dönüşüm Modeli Önerisi İle Kentsel Dönüşüm / Bu çalışma; toplumsal-kültürel yaşamın önemli bir öğesi olan mimarlığın sorumlulukları çerçevesinde; dünyamız, ülkemiz ve mesleğimizin geleceğine ilişkin endişelerimi, politika ve önerilerimi, ülkemiz politika ortamına, yerel yönetimlere ve kamuoyuna iletmek üzere hazırlanmıştır.